top

O těchto stránkách

Tato stránka je určena lidem s onemocněním ledvin, jejich rodinám i lékařům, kteří se léčbou nemocí ledvin zabývají. Jejím cílem je pokusit se zlepšit život pacientů s onemocněním ledvin a přispět k jejich správné léčbě a současně zvýšit informovanost o chorobách ledvin a o tom, jak jim lze předcházet.

Pacienti a jejich rodinní příslušníci zde najdou informace o tom, jak fungují zdravé ledviny, o ledvinných chorobách, o vyšetření ledvin, o náhradě funkce ledvin při jejich selhání, o možných komplikacích i o životním stylu a dietě doporučovaném při onemocnění ledvin. Pomoci může i slovníček nejužívanějších specializovaných pojmů a odkazy na další zdroje informací na internetu.

Lidé se zdravými ledvinami zde mohou dozvědět, jak mohou nemocem ledvin předcházet.

Lékařům se nabízejí některé častěji používané medicínské vzorce, informace o probíhající studii, vybrané články a odkazy na užitečné webové stránky. Pacientské materiály včetně výživových tabulek mohou také pomoci při každodenní práci.

Otázkách a odpovědích se můžete zeptat na to, co Vás o onemocnění ledvin a souvisejících tématech zajímá anebo získat kontakt na pacienty trpící stejnou nemocí. Uvítám i připomínky k obsahu či formě stránek.
O svoje zkušenosti, názory a dojmy z vyšetření nebo léčby i o svoje problémy provázející ledvinné onemocnění se můžete podělit na stránce Vaše zkušenosti.

Pokud hledáte nějakou konkrétní informaci, použijte náš vyhledávač.

Proč to všechno?
Onemocněním ledvin trpí podle některých studií i více než 10 % populace, což v České Republice představuje 1 milión lidí, z toho téměř polovina má ledvinnou funkci závažně sníženou. Velká část nemocných o svém onemocnění neví, ale i u nich se časem mohou rozvinout komplikace onemocnění ledvin nebo jejich ledviny mohou nevratně selhat. Správnou životosprávou a léčbou lze obojímu předejít nebo alespoň komplikace či selhání ledvin oddálit.


Světový den ledvin

11. března 2010 se již popáté konal Světový den ledvin, jehož cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména široké veřejnosti o nemocech ledvin a možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby.
Naše pracoviště INMED, s.r.o. ve Svitavách, U nemocnice 4, nabízelo v souvislosti se Světovým dnem ledvin pacientům v průběhu března možnost vyšetření i bez lékařského doporučení. Cílem takového preventivního vyšetření je zhodnocení ledvinné funkce a odhalení možných problémů a v případě potřeby doporučení nejvhodnějšího dalšího postupu. Toto vyšetření je zvláště vhodné u pacientů s cukrovkou, vysokým krevním tlakem léčeným několika různými léky, u pacientů s nálezem bílkoviny, krve nebo zvýšeného kreatininu v minulosti, u nemocných s močovými kameny nebo opakovanými záněty ledvin a také u pacientů vyššího věku a obézních. Pokud o takové vyšetření máte zájem, můžete se v průběhu celého roku informovat a objednat na tel. čísle 461 572 208. Bližší informace o našem pracovišti najdete zde.